Διερεύνηση μοντέλου ζήτησης υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών της Ελλάδος (Doctoral thesis)

Μποτζώρης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Interurban transport
Market survey
Keywords: Υπεραστικές μεταφορές/σιδηρόδρομος,Σιδηροδρομική ζήτηση,Οικονομετρικό μοντέλο ζήτησης υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7511
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0021ΔΠΘ_ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ.Γ-Δ2143.pdf85.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7511
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons