Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία (Doctoral thesis)

Κυριαζή, Χριστίνα

Alternative title / Subtitle: Γνωστική,ψυχολογική και κινητική λειτουργία
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Quality of life
Older people
Motor function
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Ποιότητα ζωής,Τρίτη ηλικία,Κινητική λειτουργία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6775
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9577
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01929.pdfΔιδακτορική Διατριβή45.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6775
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9577
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons