Διαμόρφωση του περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων στο δημοτικό σχολείο (Doctoral thesis)

Κουφού, Νερατζούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Motor skills
School environment
Teaching method
Keywords: Κινητικές δεξιότητες,Διδασκαλία,Σχολικό περιβάλλον
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.677
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01930.pdfΔιδακτορική Διατριβή75.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.677
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons