Η επίδραση της ρυθμικής ικανότητας στην απόδοση κινητικών δεξιοτήτων (Doctoral thesis)

Ζαχοπούλου, Ευριδίκη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Rhythmic ability
Motor skills
Coaching (Athletics)
Keywords: Ρυθμική ικανότητα,Κινητικές δεξιότητες,Προπονητική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6778
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01934.pdfΔιδακτορική Διατριβή34.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6778
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7770
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons