Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόβλεψη της συμμετοχής ενήλικων γυναικών σε προγράμματα άσκησης για όλους (Doctoral thesis)

Θεοδωράκης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Exercise program
Psychosocial factors
Behavior
Keywords: Πρόγραμμα άσκησης,Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες,Συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6780
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8115
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01936.pdfΔιδακτορική Διατριβή58.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6780
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8115
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons