Η επίδραση της φυσικής άσκησης σε ινωδολυτικούς παράγοντες του πλάσματος του αίματος [Ενεργοποιός του πλασμινογόνου(t-PA) και αδρανοποιός του ενεργοποιού του πλασμινογόνου-1(PAI-1)] και η συσχέτιση τους με τις λιποπρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος σε αθλούμενα και μη αθλούμενα άτομα (Doctoral thesis)

Μαυροβουνιώτης, Φώτιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Fibrinolytic agents
Lipoproteins
Blood plasma
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Ινωδολυτικοί παράγοντες,Πλάσμα του αίματος,Λιποπρωτεΐνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6783
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6361
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01938.pdfΔιδακτορική Διατριβή75.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6783
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6361
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons