Η επίδραση του αυτοδιαλόγου και των στόχων στη μυϊκή απόδοση τραυματισμένων αθλητών στο γόνατο στη διάρκεια της αποκατάστασης (Doctoral thesis)

Μπενέκα, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Muscular performance
Wounds and injuries
Psychological support
Keywords: Μυϊκή απόδοση,Τραυματισμοί,Αποκατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6884
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01984.pdfΔιδακτορική Διατριβή55.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6884
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons