Ψυχοσωματικές επιδράσεις σε επαγγελματίες προστασίας και διάσωσης του πολίτη (Doctoral thesis)

Κατσαβούνη, Φανή

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Musculoskeletal diseases
Burn out (Psychology)
Post-traumatic stress disorder--Treatment
Keywords: Μυοσκελετικές παθήσεις,Επαγγελματική εξουθένωση,Μετατραυματικό στρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6788
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4260
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01985.pdfΔιδακτορική Διατριβή46.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6788
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4260
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons