Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ενός προγράμματος δεξιοτήτων ζωής στη φυσική αγωγή (Doctoral thesis)

Γιαννούδης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Life skills
Team sports
Physical education
Keywords: Δεξιότητες ζωής,Φυσική αγωγή,Αθλητικές δεξιότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5025
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01988.pdfΔιδακτορική Διατριβή104.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5025
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons