Μοντελοποίηση στοχαστικών συστημάτων με σύγχρονες τεχνικές βασιζόμενες στη συνάρτηση μεγίστης πιθανοφάνειας: Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία (Doctoral thesis)

Κώττη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Linear models
Stochastic models
Neurophysiology
Keywords: Μυική άτρακτος,Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα,Εξαρτημένη συμπερασματολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5579
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0029ΔΠΘ_ΚΩΤΤΗ.Β-Δ2151.pdf34.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5579
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons