Δυναμική συμπεριφορά και έλεγχος σύγχρονων γεννητριών (Doctoral thesis)

Μπόγλου, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Synchronous generators
Automatic control
Keywords: Σύγχρονη γεννήτρια-σύστημα,Κλειστό σύστημα,Απλοποίηση τάξης μαθηματικών πρότυπων συστήματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3293
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0030ΔΠΘ_ΜΠΟΓΛΟΥ.Α-Δ2152.pdf27.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3293
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons