Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με περιοδική και ταλαντωτική λύση (Doctoral thesis)

Κογκετσώφ, Αυρηλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Differential equations--Numerical solutions
Periodic and oscillating solutions
Keywords: Γεννήτορας,Αλγεβρική τάξη,Διάστημα περιοδικότητας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3817
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0031ΔΠΘ_ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ.Α-Δ2153.pdf22.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3817
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons