Κυκλικότητα υπερομάδων (Doctoral thesis)

Βουγιουκλής, Θωμάς

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Cyclicity
Hypergroups
Keywords: Μονοδύναμη κυκλική υπερομάδα,Ρ-κυκλικές υπερομάδες,Γενικές ιδιότητες υπερδομών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6800
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4186
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0011ΔΠΘ_ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ.Θ-Δ2130.pdf12.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6800
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4186
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons