Ανάπτυξη, μοντελοποίηση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής (αιολικό-ντήζελ) και έλεγχός του με στατικό σύστημα αντιστάθμισης αέργου ισχύος (Doctoral thesis)

Δερμεντζόγλου, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Diesel-wind turbines systems
Energy conversion
Keywords: Σύγχρονη γεννήτρια-κινητήρας Diesel,Στατικός ρυθμιστής αέργου ισχύος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6801
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6548
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0074ΔΠΘ_ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ.Ι-Δ2197.pdf55.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6801
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6548
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons