Σχεδιασμός και εκτίμηση απόδοσης δικτυακών πρωτοκόλλων για πολυμεσικές εφαρμογές σε ετερογενή διαδίκτυα (Doctoral thesis)

Παπαδημητρίου, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Internet protocols
Internet performance
Multimedia
Keywords: Πρωτόκολλο SSVP (Scalable Streaming Video Protocol),Πρωτόκολλο AIMD,Αποφυγή συμφόρησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6802
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6328
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0070ΔΠΘ_ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Π-Δ2193.pdf55.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6802
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6328
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons