Συγκριτική μελέτη μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών (Doctoral thesis)

Σερμπέζης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance
Teaching methods
Rhythmic education
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Μέθοδοι διδασκαλίας,Ρυθμική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6803
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6541
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01967.pdfΔιδακτορική Διατριβή41.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6803
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6541
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons