Συγκριτική μελέτη προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο (Doctoral thesis)

Μισαηλίδου, Βικτωρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Cervical syndrome
Exercise therapy
Strengthening exercises
Keywords: Αυχένας,Θεραπευτική άσκηση,Ασκήσεις ενδυνάμωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6804
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7650
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01968.pdfΔιδακτορική Διατριβή39.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6804
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7650
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons