Οργανωτική μεθοδολογική προσέγγιση στην προπόνηση τεχνικής του άλματος επί κοντώ γυναικών (Doctoral thesis)

Μαρτινίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Vaulting
Physical condition
Technique
Keywords: Άλμα επί κοντώ,Τεχνική,Φυσική κατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6805
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5303
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01981.pdfΔιδακτορική Διατριβή54.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6805
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5303
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons