Κατανομές και κίνηση ενεργειακών σωματιδίων στη μαγνητόσφαιρα του Δία (Doctoral thesis)

Καρανικόλα, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Energetic particles
Jupiter (Planet)--Magnetosphere
Keywords: Μαγνητόσφαιρα του πλανήτη Δία,Μαγνητοθήκη του Δία,Πηγή στρώματος ενεργειακών σωματιδίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7701
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0032ΔΠΘ_ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ.Ε-Δ2154.pdf52.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7701
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons