Υπολογιστική και πειραματική μελέτη φαινομένων μεταφοράς και κατάλυσης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης (Doctoral thesis)

Καρκάνης, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Internal combustion engines
Catalytic conversion
Keywords: Κινητήρας εσωτερικής καύσης,Καταλυτικός μετατροπέας,Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6809
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0035ΔΠΘ_ΚΑΡΚΑΝΗΣ.Α-Δ2158.pdf80.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6809
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons