Μεθοδολογία σχεδιασμού και προσομοίωσης νανοηλεκτρονικών κυκλωμάτων (Doctoral thesis)

Ζαρδαλίδης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Nanoelectronics
Single electron circuits
Keywords: Νανοηλεκτρονικά κυκλώματα ηλεκτρονίου,Προσομοίωση,Σχεδιασμός κυκλωμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9701
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0041ΔΠΘ_ΖΑΡΔΑΛΙΔΗΣ.Γ-Δ2164.pdf67.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9701
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons