Μελέτη προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων υψηλής απόδοσης: Προσυντονισμένες μέθοδοι και τεχνικές αντιστροφής πινάκων (Doctoral thesis)

Γιαννουτάκης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Linear systems
Preconditioned conjugate gradient methods
Keywords: Ανοικτές τεχνικές αντιστροφής πινάκων,Ανοικτές προσυντονισμένες επαναληπτικές μέθοδοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3586
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0045ΔΠΘ_ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ.Κ-Δ2168.pdf48.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3586
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons