Βέλτιστος σχεδιασμός κινητής διάταξης μη καταστρεπτικού ελέγχου τρισδιάστατων αντικειμένων με χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών (Doctoral thesis)

Φαντίδης, Ιάκωβος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Nuclear technology
Neutron radiography
Nondestructive testing
Keywords: Μη καταστροφικοί έλεγχοι,Ραδιογραφία,Ανίχνευση ραδιενέργειας 3D αντικειμένων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6812
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2074
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0056ΔΠΘ_ΦΑΝΤΙΔΗΣ.Ι-Δ2179.pdf39.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6812
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2074
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons