Ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση ανοιχτών - ακτινοβολουσών διατάξεων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Doctoral thesis)

Αλληλόμης, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Electromagnetics
Finite element method
Keywords: Ανοιχτές ακτινοβολούσες διατάξεις,Ιδιοτιμές,Ανοιχτοί κυματοδηγοί
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6813
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1590
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0065ΔΠΘ_ΑΛΛΗΛΟΜΗΣ.Π2188.pdf46.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6813
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1590
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons