Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών επεξεργασίας εγχρώμων εικόνων (Doctoral thesis)

Βαρδαβούλια, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Image processing
Digital images
Keywords: Μη γραμμική επεξεργασία εικόνων,Πρότυπη διανυσματική μορφολογία,Διανυσματικό φίλτρο μεσαίας τιμής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.870
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0064ΔΠΘ_ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑ.Μ-Δ2187.pdf30.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.870
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons