Διερεύνηση των μεθόδων και των υλικών επισκευής & αποκατάστασης κατασκευών από ωπλισμένο [sic] σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιϊα : εφαρμογή σε υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο (Master thesis)

Χαλιώτη, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Maintenance and repair
Masonry--Maintenance and repair
Earthquake resistant design
Fiber-reinforced plastics
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Κτίρια φέρουσας τοιχοιίας,Επισκευή,Ινοπλισμένα πολυμερή,Αντισεισμική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6824
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6322
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0222ΔΠΘ_ΧΑΛΙΩΤΗ.Γ-Μ2393.pdf35.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6824
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6322
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons