Αποτίμηση της διατμητικής αντοχής και της ικανότητας παραμόρφωσης στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (Master thesis)

Κρομύδας, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Reinforced concrete--Cracking
Concrete--Dissolution
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Διατμητική αντοχή,Παραμορφώσεις (Μηχανική),Αντοχή υλικών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6526
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0271ΔΠΘ_ΚΡΟΜΥΔΑΣ.Σ-Μ2445.pdf11.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6526
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons