Επίδραση ανόργανου αναστολέα διάβρωσης (Ca(NO2)2) στην ανθεκτικότητα τσιμεντοκονιαμάτων έναντι μεικτών διαλυμάτων θειϊκών και χλωριούχων αλάτων και στη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού τους (Master thesis)

Ιωαννίδης, Αθανάσιος Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Reinforced concrete--Corrosion
Sulfates
Chlorides
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Ανθεκτικότητα,Διάβρωση,Θειϊκά άλατα,Χλωριούχα άλατα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6829
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2545
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0269ΔΠΘ_ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.A-Μ2443.pdf40.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6829
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2545
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons