Επεξεργασία και ανάλυση μετρήσεων ενεργειακών σωματιδίων με το διαστημόπλοιο Ulysses σε οριακές μαγνητοϋδροδυναμικές επιφάνειες (Doctoral thesis)

Μαρχαβίλας, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Magnetohydrodynamics
Energetic particles
Keywords: Διαστημικό πλάσμα,Αποστολή του Ulysses,Ενεργητικά σωματίδια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6830
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3807
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0077ΔΠΘ_ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ.Π2200.pdf112.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6830
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3807
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons