Επιρροή της μορφολογίας στη σεισμική ικανότητα κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος (Doctoral thesis)

Καραγιάννης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Earthquake engineering
Buildings, Reinforced concrete
Keywords: Μορφολογία κατασκευών,Συντελεστές τοπικής υπερκαταπόνησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6839
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3624
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0034ΔΠΘ_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.Χ-Δ2157.pdf37.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6839
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3624
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons