Λειτουργικές παρεμβάσεις για την επέκταση του διαδικτύου με αισθητήρες (Master thesis)

Χατζής, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Wireless sensor networks
Computer network protocols
TCP/IP (Computer network protocol)
Keywords: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων,Πρωτόκολλα δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών,TCP/IP (Πρωτόκολλο δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6841
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5926
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0260ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΣ.Χ-Μ2434.pdf30.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6841
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5926
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons