Παρακολούθηση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων ευφυών συστημάτων μέσω διαδικτύου (Master thesis)

Ψαρουδάκης, Ιωάννης Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Expert systems (Computer science)
Controller Area Network (Computer network)
Building management--Data processing
Keywords: Έμπειρα συστήματα,Δίκτυα ελέγχου,Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6842
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3195
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0262ΔΠΘ_ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ.Ι-Μ2436.pdf23.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6842
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3195
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons