Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (Master thesis)

Φυσεντζίδου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Biomedical engineering--Data processing
MATLAB
Spectrum analysis--Data processing
Electrocardiography--Data processing
Keywords: Βιοϊατρική τεχνολογία,MATLAB (Λογισμικό),Φασματική ανάλυση,Ηλεκτροκαρδιογράφημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6843
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8790
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0263ΔΠΘ_ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ.Ε-Μ2437.pdf19.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6843
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8790
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons