Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος βέλτιστων αναθέσεων ιατρικών ειδικοτήτων (Master thesis)

Χατζημιχαήλ, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Web databases--Development
MySQL (Electronic resource)
Java (Computer program language)
Keywords: Βάσεις Δεδομένων Διαδικτύου,Ανάπτυξη,MySQL (Γλώσσα προγραμματισμού διαχείρισης βάσεων δεδνομένων),Java (Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6844
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9615
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0259ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ.Ε-Μ2433.pdf16.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6844
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9615
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons