Συμβολή στη μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Doctoral thesis)

Καραμπίνης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Concrete constructions
Earthquake resistant design
Keywords: Κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος,Σεισμική συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6845
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2743
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0038ΔΠΘ_ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ.Δ-Δ2161.pdf37.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6845
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2743
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons