Γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας Β. Ελλάδας - Τεχνική γεωτρήσεων, μηχανική ταμιευτήρων και διφασική ροή γεωθερμικών ρευστών (Doctoral thesis)

Καρυδάκης, Γρηγόριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Geothermal energy
Geothermal resources
Keywords: Γεωθερμική ενέργεια,Γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας,Γεωθερμικές γεωτρήσεις χαμηλής ενθαλπίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6846
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9231
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0033ΔΠΘ_ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ.Γ-Δ2155.pdf112.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6846
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9231
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons