Πειραματική μελέτη τεχνητών υγροβιοτόπων επιφανειακής ροής με χρήση πιλοτικών μονάδων (Doctoral thesis)

Κώττη, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Constructed wetlands
Wastewater treatment
Keywords: Τεχνητοί υγροβιότοποι επιφανειακής ροής,Υδραυλικός χρόνος παραμονής,Πληρωτικό υλικό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6847
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9693
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0036ΔΠΘ_ΚΩΤΤΗ.Ε-Δ2159.pdf59.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6847
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9693
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons