Προσομοίωση σύμμικτων δομικών πλαισίων με χαλύβδινα για την ανάλυσή τους (Doctoral thesis)

Μαρινοπούλου, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Composite steel-concrete structures
Finite element method
Keywords: Σύμμικτη διατομή,Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία,Πειραματικός έλεγχος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6848
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3795
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0037ΔΠΘ_ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.Α-Δ2160.pdf63.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6848
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3795
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons