Περιγραφή και προσομοίωση συμπεριφοράς πλουμίου του ποταμού Νέστου - Διερεύνηση των επιπτώσεων στα εκβολικά συστήματα (Doctoral thesis)

Καμίδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: River plume
Water quality
Keywords: Ποτάμιο πλούμιο,Ποταμός Νέστος,Μαθηματικό ομοίωμα ELCOM
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6849
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6020
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0039ΔΠΘ_ΚΑΜΙΔΗΣ.Ν-Δ2162.pdf123.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6849
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6020
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons