Συνδυασμένη ανάλυση δεδομένων από τους δορυφόρους τηλεπισκόπησης ΝΟΑΑ-7,9,11, ERS-1 και TOPEX/POSEIDON - Εφαρμογή στη μελέτη της παράκτιας δυναμικής (Doctoral thesis)

Ευθυμιάδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Coastal environment
Upwelling (Oceanography)
Keywords: Θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον,Παράκτιες αναβλύσεις,Δορυφορικά δεδομένα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.847
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0042ΔΠΘ_ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ.Δ-Δ2165.pdf23.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.847
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons