Διερεύνηση ενεργειακού σχεδιασμού και μικροκλίματος στο αστικό περιβάλλον (Master thesis)

Γαλανού, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sustainable architecture
Sustainable buildings--Design and construction
Buildings--Energy consumption
Keywords: Βιοκλιματική αρχιτεκτονική,Βιοκλιματικός σχεδιασμός,Βιώσιμα κτίρια,Εξοικονόμηση ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6852
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7084
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0200ΔΠΘ_ΓΑΛΑΝΟΥ.Κ-Μ2371.pdf40.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6852
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7084
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons