Επίδραση διαφόρων εδαφοβελτιωτικών στη συμπεριφορά του ζιζανιοκτόνου Terbuthylazine στο έδαφος (Doctoral thesis)

Δολαπτσόγλου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Herbicides--Physiological effect
Soil fertility
Keywords: Ζιζανιοκτόνο Terbuthylazine,Εδαφοβελτιωτικά,Μελέτη έκπλυσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3572
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0040ΔΠΘ_ΔΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ.Χ2163.pdf37.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3572
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons