Συμβολή στην αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος (Doctoral thesis)

Ελευθεριάδου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Statistical data
Keywords: Σεισμική τρωτότητα,Βαθμονόμηση σεισμικής βλάβης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6870
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5603
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0043ΔΠΘ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ.Α-Δ2166.pdf124.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6870
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5603
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons