Πειραματική συμπεριφορά στοιχείων Ο.Σ. παλαιάς τεχνολογίας υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση και επισκευή με σύνθετα υλικά : έμφαση στη διαθέσιμη παραμορφωσιμότητα (Master thesis)

Γεωργαλά, Ροδούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earthquake resistant design
Reinforced concrete construction--Maintenance and repair
Earthquake engineering
Keywords: Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Σεισμική μηχανική,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Παραμορφώσεις (Μηχανική),Αντοχή υλικών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6872
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6603
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0337ΔΠΘ_ΓΕΩΡΓΑΛΑ.Ρ-Μ2512.pdf41.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6872
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6603
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons