Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ροής σε συστήματα ενεργού ιλύος για ταυτόχρονη αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (Doctoral thesis)

Βαϊοπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Wastewater treatment
Sewage--Purification--Nutrient removal
Keywords: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων,Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7323
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0044ΔΠΘ_ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ.Ε-Δ2167.pdf111.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7323
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons