Πειραματική συμπεριφορά στοιχείων Ο.Σ. παλαιάς τεχνολογίας υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση και επισκευή με σύνθετα υλικά : έμφαση στη διατμητική συμπεριφορά (Master thesis)

Τύρης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earthquake resistant design
Reinforced concrete construction--Maintenance and repair
Reinforced concrete--Cracking
Earthquake engineering
Keywords: Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Αντισεισμική προστασία,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Διατμητική αντοχή,Σεισμική μηχανική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6875
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5974
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0218ΔΠΘ_ΤΥΡΗΣ.Δ-Μ2389.pdf37.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6875
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5974
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons