Η Μέση Εκπαίδευση: Πολιτική και σχεδιασμός - Διερεύνηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στη Μέση Εκπαίδευση για τη διαμόρφωση ενός σχολικού προτύπου (Doctoral thesis)

Αναστασίου - Παπακωστή, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Education policy
School buildings
Keywords: Εκπαίδευση ως πολεοδομική/αρχιτεκτονική λειτουργία,Παράμετροι σχεδιασμού εκπαιδευτικών κτιρίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6877
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4204
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0048ΔΠΘ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΗ.Μ-Δ2171.pdf82.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6877
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4204
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons