Βελτιστοποίηση σχεδιασμού, παραγωγής και χρήσης μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος σε βιομηχανική κλίμακα στην Ελλάδα (Doctoral thesis)

Γεωργιάδης, Άγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Construction materials industry
Self-consolidating concrete
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Μείγματα σκυροδέματος,Ρεολογικά χαρακτηριστικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6879
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2014
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0046ΔΠΘ_ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.Α-Δ2169.pdf92.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6879
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2014
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons