Περιβαλλοντικός σχεδιασμός προϊόντος: Αποσυναρμολόγηση και διαχείριση μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής (Doctoral thesis)

Γκελερή, Βασιλεία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Product recovery
Electronic waste
Keywords: Κύκλος ζωής προϊόντος,Τέλος χρήσιμης ζωής προϊόντων,Απόβλητα υπολογιστών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6882
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8271
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0047ΔΠΘ_ΓΚΕΛΕΡΗ.Β-Δ2170.pdf43.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6882
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8271
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons