Συμβολή παραμέτρων σχεδιασμού στην παραμορφωσιμότητα τοιχωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (Master thesis)

Νοβίδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Masonry
Reinforced concrete--Testing
Finite element method
Earthquake resistant design
Keywords: Τοιχοιποιϊα,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Παραμορφώσεις (Μηχανική),Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων,Αντισεισμική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6883
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.540
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0327ΔΠΘ_ΝΟΒΙΔΗΣ.Δ-Μ2502.pdf20.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6883
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.540
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons